Prototypování internetových aplikací s Balsamiq Mockups

Balsamiq Mockups, prototypování uživatelského rozhraníAčkoliv se to možná nezdá, navrhnout kvalitní a uživatelsky přívětivé stránky je opravdu těžká věc. Je nutno domyslet spoustu věcí a kvalitní výsledek určují maličkosti. Někdy je nutné vhodně zapracovat i „zvláštní“ požadavky zákazníka. Ovšem nejdůležitější je nějak jednoduše své myšlenky zpřístupnit i zbytku týmu a prezentovat všem zúčastněným. Právě k tomuto používám vynikající program na vytváření wireframe, Balsamiq Mockups.
Wireframe, nebo-li drátový model, je vlastně schématickým rozkreslením typových stránek prezentace. Na rozdíl od bezrozměrného črtání na papír u wireframe lze již s velice dobrou přesností a v poměru rozkreslit kompletní stránku. To vše bez hlubší vazby na grafiku, barevnost či použité technologie.