Formátování textů a čísel v Balsamiq Mockups

Balsamiq Mockups, prototypování uživatelského rozhraníFormátování textu v programu Balsamiq Mockups je poměrně intuitivní. Pro základní práci stačí několik základních znamének, ale stejně jak je snadné jejich použití bývá snadné zbloudit a donekonečna se točit na jednom místě. Nicméně je dobré si vždy uvědomit, že Balsamiq čte zleva doprava a pro formátování hledá párové značky.

Základní formátovací značky jsou prakticky neměnné a jsou to:

značka výsledek
*text text* tučný text
_text text_ podtržený text
-text text- zašedlý text, nedostupný
[text text] text podržený, modrý, jako odkaz
&text text& text podržený
\r v tabulkách zalomí text do více řádků
{color:#000000}text{color} text obarvený dle HEX kódu

Tímto způsobem lze libovolně modifikovat textová pole, pokud daný parametr není již přiřazen textu globálně z paletky nástrojů. Kdykoliv používáte formátovací znak, musí mu předcházet mezera, jinak nebude uplatněn! Tedy například na text „aa_aaa_“ nebude formátování uplatněno.
Continue reading

Prototypování internetových aplikací s Balsamiq Mockups

Balsamiq Mockups, prototypování uživatelského rozhraníAčkoliv se to možná nezdá, navrhnout kvalitní a uživatelsky přívětivé stránky je opravdu těžká věc. Je nutno domyslet spoustu věcí a kvalitní výsledek určují maličkosti. Někdy je nutné vhodně zapracovat i „zvláštní“ požadavky zákazníka. Ovšem nejdůležitější je nějak jednoduše své myšlenky zpřístupnit i zbytku týmu a prezentovat všem zúčastněným. Právě k tomuto používám vynikající program na vytváření wireframe, Balsamiq Mockups.
Wireframe, nebo-li drátový model, je vlastně schématickým rozkreslením typových stránek prezentace. Na rozdíl od bezrozměrného črtání na papír u wireframe lze již s velice dobrou přesností a v poměru rozkreslit kompletní stránku. To vše bez hlubší vazby na grafiku, barevnost či použité technologie.